Of King's Isle is een kleinschalige JRT kennel aan de rand van Brugge, ooit gekend als het 'koningseiland'.  De link met onze naam is snel gemaakt.  

 

Of King's Isle heeft als doel goede Engelse en Australische JRT bloedlijnen samen te brengen. Ook proberen wij qua rasstandaard te voldoen aan alle eisen.  Maar ook het karakter, opvoeding en werkcapaciteiten zijn van belang.

 

Onze JRT zijn in een heel sociaal en veelzijdig milieu opgevoed.  Mensen, honden, paarden en kinderen,... zijn voor hen deel van hun dagdagelijkse leven.  Hun leven speelt zich zowel binnen- als buitenshuis af.  Er wordt veel aandacht besteed aan socialisatie met alle aspecten van het dagelijkse leven.  

 

Ons doel is tevens de Jack Russell Terriër te eerbiedigen in al zijn aspecten, en te geven wat hen nu net dat ietsje meer onderscheidt van andere honden.

 

Of King's Isle baseert zijn bloedlijnen op Count Cortez Van Ons Eiland, onze allereerste JRT reu. Zijn ongelooflijk zachte en vrij karakter, prachtige kop en uitstraling, jachtinstinct en loyaliteit leeft verder in zijn nakomelingen. Cortez is een zoon van Karrell Magnifique Magie en neef van Karrell Milo Haha, gefokt door Ron & Jan Trout van de Karrell Kennel uit Queensland, Australië.  

 

De alomgekende Malung JRT liggen als oorsprong achter deze honden.  Deze schitterende bloedlijnen kennen hun oorsprong uit de "Famous Four", nl. Malung Orinoco, Malung Jim Bean, Malung Laird of Joyreve en Malung Niniane Swynford.

 

DNA profiel is gekend van al onze JRT door Progenus.
Al onze JRT zijn vrij van erfelijke oogafwijkingen en zijn vrij bevonden van patella luxatie.


Uptown Girl of King's Isle 1e Uitmuntend tussenklasse teven Dogshow Moeskroen !

Keurmeester Dhr. Vanaken

Of King's Isle is a small kennel at the borders of the majestic Brugge, once known as a king's island.  The intention of King's Isle is to bring pure English and Australian bloodlines together.

 

Of King's Isle not only stands for Jack Russell Terriers that define themselves with breeding standards, but also have an excellent temperament, education and as a working terrier. 

 

Our Terriers are educated in a very sociale and multi-purpose environment.  Humans, dogs, horses, children, are a daily part of their life. Their life takes place both out and indoors.  A lot of attention is given to socialisation with all aspects of daily living.


Of King's Isle has also as aim to respect the Jack Russell Terrier in all its aspects, and to give them just that little bit more distinction of other dogs. 

The bloodlines of Of King's Isle are based on Count Cortez Van Ons Eiland, our very first JRT male.  His incredably soft and free temperament, gorgeous head and looks, hunting instinct and loyalty lives further among his progeny.  Cortez is a son of Karrell Magnifique Magie and nephew of Karrell Milo Haha. bred by Ron and Jan Trout from the Karrell Kennel in Queensland, Australia.

 

The famous Malung JRT are at the origin of these dogs. These brilliant bloodlines have their origin in the "Famous Four": Malung Orinoco, Malung Jim Bean, Malung Laird Of Joyreve and Malung Niniane Swynford.

 

DNA profile is know of all our JRT by Progenus.

Our JRT are examined for patella luxation and heritable eye diseases.