Binnenkort verwachten we een nestje van:

In a short while we will be expecting a litter of:


Quick step of King's Isle

Touchstar Win or Learn


Onze wachtlijst staat reeds vol, alle pups zijn gereserveerd!

Our waitinglist is yet full, all pups have been reserved!